propolski.pl: LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ogłosiły konkurs na prezesa. Podano wymagania wobec kandydatów

Rada nadzorcza LOT Polish Airlines ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na nowego prezesa spółki. Na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych podano wymagania na to stanowisko. Okazuje się, że kandydaci muszą mieć co najmniej roczne doświadczenie w branży lotniczej i spełniać szereg innych kryteriów.

W lipcu 2020 r. sprawę skomentował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki: — Odpowiadając na pytanie dot. powstania LOT Polish Airlines, Polska Grupa Lotnicza wskazała, że podmiot ten powstał w celu porządkowania działalności operacyjnej w Grupie Kapitałowej PGL. Ponadto PGL poinformowała, że nie są planowane działania zmierzające do ogłoszenia upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT — przekazał Małecki.

Kto może zostać prezesem spółki?

Kandydat zainteresowany nowym stanowiskiem powinien przedłożyć kwestionariusz osobowy, CV zawierające opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć, list motywacyjny oraz odpowiednie oświadczenia. Mają one dotyczyć korzystania z pełni praw publicznych czy posiadania zdolności do czynności prawnych.

Zobacz również: Wicemarszałek Terlecki usadził natrętnego posła: Siadaj Nitras! [WIDEO]

Ponadto kandydat musi dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie: „wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej; co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym, co najmniej 1-rocznego doświadczenia w branży lotniczej; co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek”.

Zobacz również: Andrzej Chyra nie wytrzymał. Jest rozczarowany Rafałem Trzaskowskim

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą szczególnie: „wiedza o zakresie działalności LOT Polish Airlines oraz o sektorze, w którym działa spółka; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego oraz znajomości zasad planowania zadań i zasobów czy znajomości języka angielskiego i polskiego”.

Polska Grupa Lotnicza jest też właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT.

Źródło: businessinsider.com.pl

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these