propolski.pl: Największe przepowiednie dla Polski

Oni wiedzieli, co czeka Polskę w przyszłości. Oto przepowiednie największych mistyków i świętych


Na przestrzeni wieków wielu mistyków i świętych doświadczało rozmaitych przeczuć związanych z przyszłością Polski oraz świata. Przedstawiamy najciekawsze z nich, które opowiadają o naszej ojczyźnie. O ile wierzyć przepowiedniom już wkrótce odrodzi się ona po czasach wyjątkowo trudnych i bolesnych stając się przykładem dla innych krajów. Wszyscy mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie.

JEZUS: „POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM, JEŚLI POSŁUSZNA BĘDZIE WOLI MOJEJ, WYWYŻSZĘ JĄ W POTĘDZE I ŚWIĘTOŚCI, Z NIEJ WYPROWADZĘ ISKRĘ, KTÓRA PRZYGOTUJE ŚWIAT NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE MOJE” – św. Faustyna Kowalska

1. Ks. Bronisław Markiewicz

Zrzut ekranu z kanału YouTube Michalici CSMA

Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku, a zmarł 29 stycznia 1912 w Miejscu Piastowym. Był polskim księdzem katolickim, pedagogiem i założycielem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Duchowny bardzo pozytywnie wypowiadał się o Polsce. Wspominał o łaskach, jakimi Bóg obdarzy nasz kraj, a także o Polakach, którzy będą „mądrymi mistrzami”. Zdaniem księdza nasi obywatele będą zajmować wysokie stanowiska na całym świecie, a naszego języka będą się uczyć w szkołach wszystkie nacje.

„Ponieważ Pan was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z grzechów waszych, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, że naród położony na południu granicy Polski wyginie w niej zupełnie. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz ludzi niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne i nędza, jakiej nikt nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem. Wy, Polacy, przez ucisk ten oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet niegdysiejszym waszym wrogom. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów…Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie.”

2. Trzecia Tajemnica Fatimska – Siostra Łucja

Zrzut ekranu z kanału YouTube Sekretariat Fatimski

Łucja dos Santos, Lúcia de Jesus dos Santos OCD, siostra Łucja. To portugalska zakonnica, która doświadczyła objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku — które zostały uznane przez Kościół katolicki za prawdziwe.

„Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy. W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa.”

Trzecia Tajemnica Fatimska zawsze budzi największe emocje wśród odbiorców, którzy mieli okazję się z nią zapoznać. Jak podkreślała Łucja, pełna treść była „przeznaczona tylko dla samych papieży”. Siostra Łucja spisała trzecią część tajemnicy fatimskiej na prośbę biskupa, kiedy doświadczyła problemów zdrowotnych w 1943 i 1944 roku. Tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej upublicznił Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Była w niej mowa o kapłanie ubranym na biało, który ginie od kul z broni palnej oraz strzał z łuków. Część osób interpretuje to jako nieudany zamach na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

„…Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”

3. Przepowiednia Licheńska

Teksty pochodzą z książki autorstwa kustosza Sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego: „Prawdziwa historia objawień w Licheniu”:

Ku zdumieniu wszystkich narodów świata – z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. To będzie znak największy dany narodowi, na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną łaski wyjątkowe, jakich nie było od tysiąca lat. Młode serca się poruszą. Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca rozniosą wiarę na Wschód i Zachód, Północ i Południe. Nastanie Boży pokój. Jeśli naród polski poprawi się, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom.

Szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu, ja was swym płaszczem okryję od śmiertelnych nieszczęść. Tego kraju, tego Narodu, ile razy będzie się do mnie uciekał, nigdy nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę. Ja to będę królowała memu Narodowi na wieki. Na tym miejscu będzie zbudowany klasztor, gdzie mi służyć będą moi synowie”.

4. Teresa Neumann

Zrzut ekranu z kanału YouTube przepowiednie i prorocy

Teresa Neumann urodziła się 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth, a zmarła 18 września 1962. Była niemiecką mistyczką i stygmatyczką — w ciągu swojego życia doświadczała wielu wizji w tym dotyczących Polski. 5 marca 1926 roku została obdarzona stygmatami na rękach, nogach i głowie. Rany te otwierały się i krwawiły od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek. Wówczas mistyczka miała silne przeczucia i oglądała różne obrazy, zdarzało się nawet, że mówiła obcymi językami, których wcześniej nie znała.

Gdy II wojna światowa się skończyła, mistyczka spotkała polskich oficerów, którzy mierzyli się z wątpliwościami, czy mają wracać do kraju. Krążyły bowiem pogłoski o wybuchu kolejnej wojny i to na terenie Polski. Wtedy Neumann powiedziała im, że nawet jeżeli doszłoby do jakiegoś konfliktu, to Polska ocaleje „ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę”.

Przekazała również swoją wizję dotyczącą Polski. Podzieliła się nią z biskupem Józefem Gawlinem: „Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie”.

5. Brat Lodovico Rocca

Żyjący w XIX wieku Rocca był zakonnikiem franciszkańskim. Tuż przed swoją śmiercią w wieku 92 lat, przy pomocy dwóch księży, przekazał na piśmie wizję, która na niego spłynęła. Dotyczyła ona wielu państw, w tym Polski. Zakonnik, jak wielu innych mistyków zobaczył przyszłość naszego narodu w pięknych barwach.

„Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-Słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż. Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście z drzew opadać zaczną.

Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie”.

6. Kardynał August Hlond

Zrzut ekranu z kanału YouTube ZPBP

Kard. August Hlond był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim (1926-1946), a także prymasem Polski. W jego notatkach odnaleziono proroctwo dotyczące wielu ważnych przyszłych wydarzeń w tym sytuacji naszego kraju.

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.

Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza, dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie.

Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: „Bramy piekielne nie przemogą”. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu.

Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa.

Pragniemy przestrzec Was, kochani Bracia i Siostry, przed nastrojami smutku, przed myślami rozpaczliwymi, przed nierozważnymi czynami. Przymusową pokutą łamie sprawiedliwy Bóg grzeszne upory ludów. To, co na globie czeka na rozstrzygnięcie jako potworna gra przeciwnych sił, skończy się triumfem tego, co dobre, zdrowe, święte. Naród polski w swej czerstwej masie wyczuwa trafnie głębsze znaczenie współczesnej chwili. I dlatego nie upada na duchu. Przyświeca mu wizja szczęścia Polski, bo natchnęła go zapowiedź Ucznia miłości [św. Jana Apostoła]: „Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza”.

Pod berłem słodkiego Króla wieków, pod opieką Wszechwładnej Wspomożycielki wiernych, w świętości życia, w porywie modlitwy i czynu patrzymy ufnie w przyszłość, gdzie nam Opatrzność gotuje szczytny udział w dziele zbratania i odrodzenia świata.

Chcemy pokornie o to błagać, by ukochana przez nas Polska dźwignęła się z ruin i by z dawnych swoich pamiętnych a chwalebnych dziejów, wyrosłych pod wpływem i z natchnienia wiary katolickiej a ugruntowanej na fundamencie zasad chrześcijańskich czerpała błogą zapowiedź, iż gmach swego bytu odnowi w wolności i szczęściu, jako przybytek prawdziwego ładu i rzeczywistej pomyślności.

Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.

W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do Nieba i będzie, jak chce sam Bóg.

Walczcie z ufnością.

Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie…

Zwycięstwo wasze jest pewne.

Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa.

Bo tej Matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wskrzeszana tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą Wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką.”

https://www.youtube.com/watch?v=xsVr9Emsg1k

7. Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko

Zrzut ekranu z kanału YouTube Przepowiednie i Prorocy

Polski kapłan, franciszkanin, jasnowidz i zielarz (ur. 23 sierpnia 1905 w Nierośnie, zm. 25 sierpnia 1980 w Elblągu). O polskim księdzu i jego historii pisaliśmy już na naszym portalu. Szerszy opis jego przepowiedni można znaleźć tutaj.

Zakonnik rzadko upubliczniał swoje wizje. Jednak otworzył się nieco podczas spotkania z dziennikarką Wandą Konarzewską opowiadając jej o Polsce:

„Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhoronowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów”. Przed swoją śmiercią wyznał szczerze, że gdyby mógł się drugi raz urodzić, to tylko w Polsce: „Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie”.

8. Wanda Malczewska

Domena publiczna

Wanda Malczewska ur. 1822 r. zm. 1896 r. Czcigodna Służebnica Boża Kościoła katolickiego. Była polską mistyczką, wizjonerką i patriotką. W ciągu swojego życia otrzymała liczne objawienia, m.in. przepowiedziała „Cud nad Wisłą”. 15 sierpnia 1873 roku usłyszała następujące słowa od Matki Boskiej:

Uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym, dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem, dążącym do waszej zagłady.

„Ojczyzna Twoja i Kościół w Twej Ojczyźnie przez krwawą pracę i jedność bratnią dojdą do upragnionej wolności. Niech tylko naród tej wolności nie obróci w swawolę. Zbliżają się czasy przewrotne. Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim będą się starać wziąć w swoje ręce młodzież szkolną, dowodzić będą, że religia w szkołach jest niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeśli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą Ojczyznę”.

źródło: fronda.pl, YouTube.com, onet.pl, wikipedia.pl

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these