Fot. ambassador24.pl

Marzena i Paweł Zakrzewscy odznaczeni Gwiazdą Wielkiego Krzyża Koronnego

O. gen. bryg. prof. Eustachy Rakoczy odznaczył na Jasnej Górze prof. Marzenę Zakrzewską i prof. Pawła Zakrzewskiego. Przyznając im Gwiazdę Wielkiego Krzyża Koronnego, kapituła doceniła wkład małżonków w rozwój nowoczesnej edukacji w Polsce i za granicą.

Paweł i Marzena Zakrzewscy są doświadczonymi rodzicami dwanaściorga dzieci, a zarazem twórcami międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej, które funkcjonowały w ramach tzw. edukacji domowej i obejmowały swoim zasięgiem ponad 50 tysięcy uczniów. Od kilkunastu lat prowadzili holistyczne badania naukowe zogniskowane wokół zagadnienia podmiotowości rodziny i personalizacji procesu nauczania. Obecnie Marzena i Paweł Zakrzewscy pełnią dyplomatyczną funkcję konsuli honorowych. Wielokrotnie byli nagradzani za działalność charytatywną na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji. Wśród polskich i międzynarodowych odznaczeń, którymi zostali wyróżnieni, są m.in. Order św. Stanisława klasy I z Wielką Wstęgą i Wielkim Krzyżem Orderu GC StS, Orły Wprost polskiej oświaty oraz Wielki Krzyż Koronny. Kapituła w sposób szczególny podkreśliła fakt zainicjowania przez odznaczonych pozytywnych zmian legislacyjnych dla edukacji domowej w 2009 i 2021 roku, nazywanych przez parlamentarzystów „Ustawą Zakrzewskich”.

Otrzymali państwo liczne wyróżnienia za działalność charytatywną na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji, m.in. Orły Wprost polskiej oświaty, prestiżowy Order św. Stanisława i Wielki Krzyż Koronny. Które z nich zrobiło na państwu największe wrażenie?

Prof. Paweł Zakrzewski: Cieszymy się, że nasze inicjatywy zostały w taki sposób docenione. Każde z wyróżnień było dużym wydarzeniem dla naszej rodziny. Poszerzyły one spektrum medialnego zainteresowania samym zjawiskiem edukacji alternatywnej. Między innymi dzięki takim wyróżnieniom edukacja domowa staje się jedną z akceptowalnych społecznie form kształcenia młodego pokolenia w naszym kraju.

Prof. Marzena Zakrzewska: Kapituła „Wprost” po raz pierwszy przyznała wyróżnienie Orłami za działalność w obszarze oświaty, stąd dokonywało się to w atmosferze twórczej, medialnej świeżości. Stało się to poniekąd takim pozytywnym dziennikarskim przełomem w sposobie myślenia o edukacji. Orderowi św. Stanisława towarzyszyła niezapomniana podniosła atmosfera, a Wielki Krzyż Koronny był wyjątkowy ze względu na miejsce, gdzie był wręczany − Jasną Górę.

Państwa działalność społeczna została doceniona nie tylko w Polsce, lecz także poza granicami kraju. Co było najważniejszą częścią państwa międzynarodowej działalności?

Prof. Paweł Zakrzewski: Naszą działalność zogniskowaliśmy w dwóch obszarach. Po pierwsze pomagaliśmy zainteresowanym, ale mniej zamożnym rodzinom zorganizować się w taki sposób, aby mogli efektywnie wspomóc często wcześniej zaburzony proces kształcenia. Nierzadko wiązało się to bezpośrednio z pomocą materialną. Dotyczyło to głównie rodzin z Afryki i Ameryki Południowej. Drugim obszarem było współtworzenie klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Powstawały one głównie w Europie i Azji.

Prof. Marzena Zakrzewska: Sercem naszej działalności była pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie rodzinom bogatym w potomstwo. Aktywność ta spotykała się z przyjaznym odbiorem i otwartością. Oczywiście okres ten obfitował w liczne nowe doświadczenia, często zupełnie nieprzewidywalne. Po czasie sytuacje te wraz z dziećmi wspominamy najcieplej. Dając bezinteresownie coś dobrego od siebie, człowiek pomnaża dobro w sobie.

Cały wywiad z prof. Marzeną Zakrzewską i prof. Pawłem Zakrzewskim – https://ambassador24.pl/edukacja-domowa-szansa-na-poglebienie-wiezi-i-personalizacje-ksztalcenia/

About the Author

18 thoughts on “Marzena i Paweł Zakrzewscy odznaczeni Gwiazdą Wielkiego Krzyża Koronnego

  1. Państwo Marzena i Paweł Zakrzewscy zmieniają obraz tej chorej edukacji w tym kraju. Popieram edukacje kreatywną -domową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these