Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO propolski.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (Użytkownicy) jest Otua Media sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 24/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797567, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 7123390775, Regon: 384010676. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. SERWIS

Polityka prywatności dotyczy następującego portalu internetowego Otua Media: www.propolski.pl, prowadzonego przez Otua Media sp.z o.o. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisu Internetowego Otua Media.

3. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) W naszym serwisie używamy plików cookies w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych. Służy to personalizowaniu treści i reklam, a także analizowaniu ruchu/popularności na stronie www.propolski.pl. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu. Dzięki temu Otua Media może zorientować się odnośnie preferencji i zainteresowań Użytkowników.

Administrator gwarantuje pełną i należytą ochronę wszystkich przekazanych informacji osobistych, aby korzystanie z Serwisu było w pełni bezpieczne dla każdego Użytkownika.

b) Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres IP. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z pracą na naszych serwerach. Adresy IP pomagają również zbierać ogólne informacje statystyczne i dzięki temu określić zainteresowanie użytkowników Serwisem ze względu na demografię.

Otua Media dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych wszystkich Użytkowników było bezpieczne. Jest to równoznaczne z uniemożliwieniem dostępu do tych danych osobom nieuprawnionym.

 

POLITYKA COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies.

W ramach działania naszego serwisu www.propolski.pl wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu korzystanie z naszych usług na najwyższym poziomie.

Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www.propolski.pl i stanowią w szczególności pliki tekstowe.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej: Firefox, Chrome, Opera itp.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

a) optymalizacji i bezpiecznego korzystania z naszego serwisu
b) rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu i dostosowania prawidłowego wyświetlania strony internetowej
c) stworzenia odpowiednich statystyk, które informują o preferencjach Użytkowników Serwisu
d) wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika wykorzystując usługi Google Inc.
e) wyświetlania profili fanpage propolski.pl na platfromie społecznej Facebook

Użytkownik wchodząc na stronę www.propolski.pl akceptuje pliki cookies oraz zgadza sie na dokonywanie statystyk odwiedzin, zgadza się na lepsze dopasowanie treści jak i reklam. OTUA MEDIA SP. Z O.O. jest jedynie pośrednikiem dla firm, które zbierają informacje statystyczne.


REGULAMIN SERWISU OTUA MEDIA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu www.propolski.pl. Określa wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników, którzy korzystają z niniejszego Serwisu, a także administratora świadczącego usługi drogą elektroniczną.

a) „Serwis” to inaczej strona internetowa występująca pod adresem www.propolski.pl.

b) Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (Użytkownicy) jest Otua Media sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 24/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0000797567, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 7123390775, Regon: 384010676.

c) „Użytkownik” to każda osoba, która odwiedza stronę www.propolski.pl

d) Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu według przyjętych przez siebie zasad.

e) Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

f) Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://propolski.pl/polityka-prywatnosci/

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

a) Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności Serwisu należy posiadać odpowiednie urządzenie elektroniczne takie jak: komputer, laptop, telefon, telewizor z przeglądarką lub tablet. Ponadto urządzenie takie musi być wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową wspierającą najnowsze standardy HTML5, CSS3, Javascript. Administrator nie odpowiada za ewentualne błędy w wyświetlaniu treści Serwisu.

b) Działanie niektórych funkcji Serwisu wiąże się z koniecznością obsługi w przeglądarce Użytkownika języka Java Script.Wyłączenie obsługi JavaScript spowoduje niepełne lub niepoprawne działanie Serwisu.

c) Działanie niektórych funkcji Serwisu wiąże się z użytkowaniem platform takich jak WordPress, Twitter czy Facebook, platform z obsługą streamingu wideo – w żaden sposób niepowiązanych z Otua Media.

d) Serwis propolski.pl wyświetla reklamy.

3. Prawa autorskie

a) Wszystkie treści publikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej, a szczególnie w odniesieniu do artykułów, wykorzystanych zdjęć oraz filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi propolski.pl lub ich twórcom.

b) Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści Serwisu w innym niż w zakresie dozwolonym wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Administrator zezwala na kopiowanie linków z Serwisu w celu zamieszczenia ich na wybranych przez Użytkownika platformach społecznościowych.

c) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników korzystających z Serwisu, jednak jest gotów do współpracy w zakresie eliminowania nieodpowiednich treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.


4. Prawa i obowiązki użytkownika

a) Korzystający z Serwisu Użytkownicy zobligowani są do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów obowiązujących w polskim prawie.

b) Użytkownik może przeglądać ogólnie dostępne zasoby Serwisu z wyjątkiem treści, do których dostęp ograniczył Administrator według przyjętych przez siebie zasad.

c) Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od publikacji treści, które naruszają dobra osobiste i uczucia innych Użytkowników. Zobowiązany jest również do przestrzegania przepisów prawa. Treści uznane przez Administratora za wulgarne, obraźliwe czy naruszające granice dobrego wychowania zostaną uznane za niewłaściwe, a po tym fakcie usunięte.

d) Użytkownik nie może stosować praktyk, które mają na celu zaniżenie jakości funkcjonowania Serwisu lub doprowadzenie do jego usterki czyli spamowania, podejmowania nieuzgodnionych działań reklamowych, a także zachowań, które mogą poważnie zdestabilizować działanie Serwisu (ataki DdoS)

e) Administrator zastrzega sobie prawo do eliminowania tych treści, które złamią obowiązujący Regulamin jak również powszechnie obowiązujące normy i wartości społeczne.

f) Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu lub określonych jego funkcji tym Użytkownikom, którzy w sposób konsekwentny łamią niniejszy Regulamin. Ograniczenie to może polegać na blokowaniu określonych adresów IP bez wcześniejszego uprzedzenia.

g) W sytuacji łamania przepisów prawa polskiego przez Użytkowników Serwisu lub dostrzeżenia działań mających zaszkodzić Serwisowi, Administrator ma prawo podjąć kroki prawne. Tym samym może udostępnić niezbędne dane potrzebne organom ścigania.

5. Dane osobowe i ochrona prywatności

a) Użytkownik zgadza się na publiczne wyświetlanie udostępnionych przez niego danych i wizerunku na platformie Disqus lub w innym systemie komentarzy opartych o WordPress.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo modyfikacji lub usunięcia niektórych danych poprzez odpowiednie platformy komentarzy z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.

c) Administrator nie bierze odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, współpracujące z Serwisem usługi (Google, Facebook lub inne).

d) Administrator zobowiązuje się do objęcia ochroną danych osobowych Użytkownika i nie udostępni ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji w których jest łamane prawo polskie lub zasady Regulaminu.

e) Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

a) Administrator zastrzega sobie prawo do unieruchomienia Serwisu na czas trwania prac konserwacyjnych na serwerach lub w celu dokonania poprawek mających usprawnić lub zmienić sposób wyświetlania artykułów czy wyglądu strony.
b) Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowego Serwisu lub zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie.
c) Administrator zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do niektórych części Serwisu lub podstron, które nie spełniają tymczasowo odpowiednich kryteriów i wymogów bezpieczeństwa.

6. Podsumowanie

1. Ten regulamin obowiązuje z momentem umieszczenia go w Serwisie.
2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu:
3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu akceptuje niniejszy Regulamin.
————–

 

(Visited 80 times, 1 visits today)