Polityka prywatności kopia – nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO OTUA MEDIA SP. Z O.O. 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (Użytkownicy) jest Otua Media sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 24/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………………………………. pod numerem KRS: 0000797567, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 7123390775, Regon: 384010676. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. SERWIS Polityka prywatności dotyczy następującego portalu internetowego  www.propolski.pl, prowadzonego przez Otua Media. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisu Internetowego Otua Media.

3. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) W naszym serwisie używamy plików cookies w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych. Służy to personalizowaniu treści i reklam, a także analizowaniu ruchu/popularności na stronie www.propolski.pl. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu. Dzięki temu Otua Media może zorientować się odnośnie preferencji i zainteresowań Użytkowników. Administrator gwarantuje pełną i należytą ochronę wszystkich przekazanych informacji osobistych, aby korzystanie z Serwisu było w pełni bezpieczne dla każdego Użytkownika.

b) Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, adres IP. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z pracą na naszych serwerach. Adresy IP pomagają również zbierać ogólne informacje statystyczne i dzięki temu określić zainteresowanie użytkowników Serwisem ze względu na demografię. Adres e-mail podany przez użytkownika ma na celu zarejestrowanie się na stronie i umożliwienie komentowania artykułów politycznych.

c) Platformę sklepu internetowego zapewnia zewnętrzny usługodawca Skyshop. Oznacza to, że Otua Media podczas zakupów Użytkownika nie przetwarza informacji takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, telefon. Polityka prywatności serwisu Skyshop znajduje się w [2]. Otua Media dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych wszystkich Użytkowników było bezpieczne. Jest to równoznaczne z uniemożliwieniem dostępu do tych danych osobom nieuprawnionym.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

a) Użytkownik ma prawo uzyskać informacje od administratora czy jego Dane są przetwarzane. Może również wystąpić z wnioskiem o uzyskanie dostępu do tych Danych.

b) Użytkownik ma prawo wystąpić do administratora z wnioskiem o zmianę swoich Danych, o ile zauważy nieścisłości w zgromadzonych Danych osobowych.

c) Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania Danych.

d) Użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich Danych, a Otua Media ma obowiązek te dane usunąć.

e) Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając zgłoszenie na pomoc@propolski.pl Nasz kontakt z Użytkownikiem może przebiegać poprzez wyznaczoną Osobę Upoważnioną, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku wątpliwości dotyczących działania Serwisu – pomoc@propolski.pl Użytkownik może również kontaktować się listownie pod adresem: Otua Media sp z.o.o ul. Bursztynowa 24/5 20-576 Lublin

POLITYKA COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. W ramach działania naszego serwisu www.propolski.pl wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu korzystanie z naszych usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www.propolski.pl i stanowią w szczególności pliki tekstowe. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej: Firefox, Chrome, Opera itp. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

a) optymalizacji i bezpiecznego korzystania z naszego serwisu

b) rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu i dostosowania prawidłowego wyświetlania strony internetowej

c) stworzenia odpowiednich statystyk, które informują o preferencjach Użytkowników Serwisu

d) podtrzymania sesji Użytkownika, który po zalogowaniu, nie będzie musiał robić tego ponownie poprzez wpisywanie adresu email i hasła.

e) wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika wykorzystując usługi Google Inc.

f) wyświetlania profili fanpage propolski.pl na platfromie społecznej Facebook

g) umożliwienia komentowania artykułów na platformie Discuss

REGULAMIN SERWISU OTUA MEDIA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu www.propolski.pl. Określa wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników, którzy korzystają z niniejszego Serwisu, a także administratora świadczącego usługi drogą elektroniczną.

a) „Serwis” to inaczej strona internetowa występująca pod adresem www.propolski.pl.

b) Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (Użytkownicy) jest Otua Media sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 24/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez………………………pod numerem KRS: 0000797567, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 7123390775, Regon: 384010676.

c) „Użytkownik” to każda osoba, która odwiedza stronę www.propolski.pl

d) Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu według przyjętych przez siebie zasad, zależnych od zarejestrowania konta, dokonania wpłaty jak również pozostałych wskazanych przez siebie powodów.

e) Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

f) Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://propolski.pl/regulamin

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

a) Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności Serwisu należy posiadać odpowiednie urządzenie elektroniczne takie jak: komputer, laptop, telefon, telewizor z przeglądarką lub tablet. Ponadto urządzenie takie musi być wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową wspierającą najnowsze standardy HTML5, CSS3, Javascript. Administrator nie odpowiada za ewentualne błędy w wyświetlaniu treści Serwisu.

b) Działanie niektórych funkcji Serwisu wiąże się z instalacją dodatkowych wtyczek takich jak Flash i Java. W tym celu Użytkownik powinien również mieć włączoną obsługę Java Script w swojej przeglądarce. Wyłączenie obsługi Java Script spowoduje niepoprawne działanie Serwisu.

c) Działanie niektórych funkcji Serwisu wiąże się z użytkowaniem platform takich jak Disqus, WordPress, Facebook, czy konto e-mail – w żaden sposób niepowiązanych z Otua Media.

d) Serwis propolski.pl wyświetla reklamy.

3. Prawa autorskie

a) Wszystkie treści publikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej, a szczególnie w odniesieniu do artykułów, wykorzystanych zdjęć oraz filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi propolski.pl lub ich twórcom.

b) Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści Serwisu w innym niż w zakresie dozwolonym wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Administrator zezwala na kopiowanie linków z Serwisu w celu zamieszczenia ich na wybranych przez Użytkownika platformach społecznościowych.

c) Użytkownik dokonujący publikacji komentarzy w ramach systemu Disqus lub pokrewnego oświadcza, że posiada pełne prawo do treści publikowanych przez siebie w Serwisie. Są treści takie jak teksty, grafiki, filmy oraz dźwięki.

d) Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia przez niego praw autorskich w związku z publikacją treści w Serwisie. e) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników korzystających z Serwisu, jednak jest gotów do współpracy w zakresie eliminowania nieodpowiednich treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

a) Korzystający z Serwisu Użytkownicy zobligowani są do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów obowiązujących w polskim prawie.

b) Użytkownik może przeglądać ogólnie dostępne zasoby Serwisu z wyjątkiem treści, do których dostęp ograniczył Administrator według przyjętych przez siebie zasad.

c) Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od publikacji treści, które naruszają dobra osobiste i uczucia innych Użytkowników. Zobowiązany jest również do przestrzegania przepisów prawa. Treści uznane przez Administratora za wulgarne, obraźliwe czy naruszające granice dobrego wychowania zostaną uznane za niewłaściwe, a po tym fakcie usunięte.

d) Użytkownik nie może stosować praktyk, które mają na celu zaniżenie jakości funkcjonowania Serwisu lub doprowadzenie do jego usterki czyli spamowania, podejmowania nieuzgodnionych działań reklamowych, a także zachowań, które mogą poważnie zdestabilizować działanie Serwisu (ataki DDoS)

e) Administrator zastrzega sobie prawo do eliminowania tych treści, które złamią obowiązujący Regulamin jak również powszechnie obowiązujące normy i wartości społeczne.

f) Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu lub określonych jego funkcji tym Użytkownikom, którzy w sposób konsekwentny łamią niniejszy Regulamin. Ograniczenie to może polegać na blokowaniu określonych adresów IP bez wcześniejszego uprzedzenia.

g) W sytuacji łamania przepisów prawa polskiego przez Użytkowników Serwisu lub dostrzeżenia działań mających zaszkodzić Serwisowi, Administrator ma prawo podjąć kroki prawne. Tym samym może udostępnić niezbędne dane potrzebne organom ścigania.

5. Dane osobowe i ochrona prywatności

a) Użytkownik zgadza się na publiczne wyświetlanie udostępnionych przez niego danych i wizerunku na platformie Disqus lub w systemie innych komentarzy.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo modyfikacji lub usunięcia niektórych danych poprzez odpowiednie platformy komentarzy z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.

c) Administrator nie bierze odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, współpracujące z Serwisem usługi (Google, Facebook, Disqus lub inne).

d) Administrator zobowiązuje się do objęcia ochroną danych osobowych Użytkownika i nie udostępni ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji w których jest łamane prawo polskie lub zasady Regulaminu.

e) Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

a) Administrator zastrzega sobie prawo do unieruchomienia Serwisu na czas trwania prac konserwacyjnych na serwerach lub w celu dokonania poprawek mających usprawnić lub zmienić sposób wyświetlania artykułów czy wyglądu strony.

b) Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowego Serwisu lub zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie.

c) Administrator zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do niektórych części Serwisu lub podstron, które nie spełniają tymczasowo odpowiednich kryteriów i wymogów bezpieczeństwa.

d) Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie komentarzy pod artykułami. Administrator w miarę możliwości czasowych i osobistych będzie moderował treści komentarzy, aby przestrzegać obowiązującego prawa i zapewnić komfort Użytkownikom.

6. Podsumowanie

1. Ten regulamin obowiązuje z momentem umieszczenia go w Serwisie.

2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu:

3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu akceptuje niniejszy Regulamin.

__
Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://dev2.propolski.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

(Visited 105 times, 1 visits today)